Naudojimosi sąlygos ir privatumo politika


Sveiki atvykę į www.zaleckas.com interneto svetainę (“Svetainė”). Prieš naudojantis Svetaine perskaitykite šias sąlygas įdėmiai. Šios Svetainės naudojimosi sąlygos (“Sąlygos”) nustato bendrąsias naudojimosi ja taisykles. Apsilankę šioje Svetainėje įsipareigojate laikytis šių Sąlygų. Jūs negalite naudotis šia Svetaine, jeigu visa apimtimi nesutinkate su Sąlygomis.  


Svetaine gali naudotis 18 (aštuoniolikos) metų ir vyresnio amžiaus asmenys. Jei esate 14 (keturiolikos) metų ar vyresni, tačiau nesate sulaukę 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, su šiomis Sąlygomis turėtumėte susipažinti kartu su vienu iš savo tėvų arba globėjų, kad įsitikintumėte, jog šias Sąlygas suprantate ir įsipareigojate jų laikytis. 


Ši Svetainė ir jos turinys skirti tik susipažinimui. Svetainėje pateikta informacija, susijusi su teisiniais klausimais, yra skirta tik bendram susipažinimui ir ja negali būti vadovaujamasi kaip teisinės konsultacijos alternatyva. Svetaine ar jos turiniu nėra teikiamos teisinės ir kitos profesionalios konsultacijos.


Mes tvarkome asmens duomenis vadovaujantis žemiau nurodyta privatumo politika ir galiojančiais teisės aktais, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679.


Svetainės operatorius


Svetainė priklauso ir ją tvarko Advokato kontora Zaleckas, adresas Didžioji gatvė 18, LT - 01128, Vilnius, Lietuva (“Svetainės operatorius”).


Nuosavybė


Svetainė, jos turinys, kodas, domeno pavadinimas, visos autoriaus teisės, prekės ženklai, duomenų bazės, įmonių pavadinimai ir visa kita joje esanti intelektinė ar kita nuosavybė, susijusi su Svetaine ir/ar jos turiniu visa apimtimi priklauso Svetainės operatoriui ir/arba licencijos davėjams ir/arba turinio teikėjams, ir yra saugomi pagal galiojančius nacionalinius ir tarptautinius intelektinės nuosavybės teisės aktus.


Be Svetainės operatoriaus aiškaus sutikimo neturite teisės bet kokia forma ar priemonėmis, įskaitant, bet neapsiribojant, kopijuoti, fiksuoti, atgaminti, publikuoti, keisti, redaguoti, perduoti, platinti ar naudoti (visiškai arba iš dalies) Svetainės, jos turinio ar kodo.


Licencija


Šiomis Sąlygomis Svetainės operatorius suteikia Jums neišimtinę, neperleidžiamą bei ribotą teisę ir leidimą susipažinti ir naudotis Svetaine bei jos turiniu asmeniniams ir privatiems nekomerciniams poreikiams.


Privatumo politika


Naudodamiesi šia Svetaine arba pateikdami Svetainės operatoriui bet kokią informaciją apie save Jūs sutinkate su šios informacijos naudojimu kaip nurodyta žemiau. Prašome Jūsų nesiųsti mums jokios informacijos apie save, jeigu Jūs nenorite, kad ši informacija būtų naudojama tokiu būdu.


Informacija, renkama šioje Svetainėje, bus valdoma Svetainės operatoriaus.


Informacija apie Jus bus renkama, jeigu buvo Jūsų pateikta naudojantis tam tikrais Svetainės įrankiais, pvz., naujienlaiškių prenumerata. Šių įrankių tikslas yra aiškus toje vietoje, kur Jūs pateikiate savo asmeninę informaciją ir Jūsų informaciją mes naudojame tik tiems tikslams. Jūsų duomenys taip pat gali būti renkami iš socialinių tinklų ir kitų platformų, kurie gali dalintis informacija apie tai, kaip Jūs naudojatės mūsų socialiniais tinklais ir kitu turiniu.


Mūsų renkami duomenys ir tikslas 


Siekiant pristatyti Jums informacinius naujienlaiškius, publikacijas ir/ar rinkodaros medžiagą, mes galime rinkti tokią informaciją apie Jus kaip: vardas, pavardė, el. pašto adresas, organizacija, pareigos, valstybė, prenumeruoti informaciniai leidiniai ir prisijungimas prie jų. Nurodyta informacija bus saugoma tol, kol Jūs neatšauksite prenumeratos prie informacinių leidinių. 


Automatiškai renkami duomenys


Svetainės operatoriaus naudojamos sistemos ir platformos taip pat gali automatiškai rinkti informaciją apie Jūsų naršyklę ar mobilų įrenginį. Mes naudojame slapukus tam, kad jie padėtų mums suprasti Jūsų atliekamus veiksmus mūsų Svetainėje ir pagerinti jos turinį. Mūsų paslaugų teikėjai gali naudoti slapukus ir tie slapukai gali būti išsaugomi Jūsų kompiuteryje, kai Jūs apsilankote mūsų Svetainėje. Mūsų automatiškai renkami duomenys gali apimti naršyklės ar mobilaus įrenginio tipą, Jūsų operacinę sistemą, Jūsų IP adresą ir bendrą geografinę vietą. 


Slapukai


Slapukai yra tekstiniai failai, sudarantys mažus informacijos kiekius, kurie yra siunčiami į Jūsų naršyklę ir saugomi Jūsų kompiuteryje, mobiliajame telefone ar kitame įrenginyje, kai Jūs lankotės Svetainėje. Slapukai siunčia informaciją atgal į Svetainę kiekvieną kartą, kai Jūs joje apsilankote iš naujo. Slapukus Jūs galite valdyti ir/arba ištrinti pagal savo nuožiūrą. 


Jūs galite ištrinti visus slapukus saugomus Jūsų kompiuteryje, ir daugelyje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų išsaugomi. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad jeigu slapukai yra išjungti, Jūs galite netekti galimybės naudotis daugeliu funkcijų, būtinų tam, kad Svetainė veiktų tinkamai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie slapukus, apsilankykite https://www.allaboutcookies.org/ arba https://www.aboutcookies.org/. Šiose svetainėse Jūs galite rasti išsamią ir nepriklausomą informaciją apie slapukus ir būdus juos išjungti Jūsų naršyklės pagalba bei kaip pašalinti slapukus, kurie jau yra Jūsų kompiuteryje. Tam, kad pašalinti slapukus iš savo mobilaus telefono, Jūs turėtumėte rasti atitinkamą informaciją Jūsų telefono naudojimo instrukcijoje.


Teisiniai pagrindai 


Svetainės operatorius tvarkys Jūsų asmens duomenis su Jūsų sutikimu ir/ar kai mes turime vykdyti teisines pareigas, ir/ar kai mes turime teisėtą interesą tai daryti, derindami šį interesą su Jūsų interesais ir teisėmis.

 
Jūsų teisės 


Jūs turite teisę: (i) susipažinti su Svetainės operatoriaus tvarkomais Jūsų duomenimis, (ii) prašyti tokius duomenis ištaisyti, atnaujinti arba ištrinti, (iii) gauti Jūsų duomenų kopiją, (iv) prieštarauti jų tvarkymui. Jeigu norite pasinaudoti šiomis teisėmis, turėtumėte pateikti rašytinį prašymą elektroniniu paštu. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.


Duomenų perdavimas 


Bet kuri Jūsų pateikta informacija gali būti perduota arba tvarkoma trečiųjų asmenų, kurie Svetainės operatoriui teikia paslaugas ir/arba veikia jo vardu. Jeigu yra būtina pagal galiojančius teisės aktus, informacija apie Jus gali būti perduota atitinkamoms valstybės institucijoms.


Duomenų apsaugos priemonės


Svetainės operatorius įgyvendina atitinkamas technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo ar atsitiktinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar prieigos, arba nuo kitokių neteisėto tvarkymo formų.


Kitos svetainės


Svetainėje gali būti pateikiama nuorodų į kitas svetaines, kurios priklauso, kurias skelbia ar prižiūri trečiosios šalys. Svetainės operatorius neprisiima atsakomybės už tokių trečiųjų šalių interneto svetainių tikslumą ar patikimumą. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad tokios trečiųjų šalių svetainės, kurias Jus aplankysite paspausdami ant atitinkamos nuorodos, turi savo privatumo taisykles ir mes neprisiimame atsakomybės dėl tokių taisyklių. Rekomenduojame Jums susipažinti su tokių svetainių privatumo taisyklėmis prieš perduodant joms bet kokius duomenis.


Taikytina teisė ir jurisdikcija


Šių Sąlygų taikymui ir aiškinimui yra taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Su šiomis sąlygomis susiję ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.


Pakeitimai


Svetainės operatorius pasilieka teisę savo nuožiūra bet kada visiškai ar iš dalies keisti ar pašalinti bet kokią Svetainės, jos turinio ir/ar šių Sąlygų dalį.  Šių Sąlygų pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo. Jūsų tęsiamas naudojimasis Svetaine po Sąlygų pakeitimo paskelbimo bus laikomas sutikimu su jomis. Jūs įsipareigojate nuolat peržiūrėti šias Sąlygas. 


Kontaktai


Jei norite daugiau sužinoti apie Svetainę, Svetainės operatorių ar Jūsų asmens duomenis, prašome susisiekti su mumis elektroniniu paštu: hello@zaleckas.com. 


Paskelbta – 2020 m. balandžio 15 d.